SHRINK SLEEVES

Entenem com Sleeve una faixa o maneguí retràctil que a 360° pot cobrir el 100% de l'envàs, i així facilitar més espai de comunicació i disseny, ja que d'aquesta manera s'atreu l'atenció del consumidor final cap al producte.

Es pot adaptar a gairebé qualsevol forma d'envàs, fer la funció de precinte de seguretat, proporcionar un efecte barrera pel que fa a la llum i, fins i tot,fer-se servir per a funcions de pack promocional.

El procés de fabricació de l'Sleeve passa per una fase inicial de disseny en què a partir de la creativitat final de producte s'apliquen, en cas que escaiguin, distorsions anamòrfiques anamòrfiquesfent servir un software especialitzat perquè el producte, una vegada retret, mantingui l'aparença del disseny inicial. Posteriorment, aquest disseny s'imprimeix en el material adequat segons la necessitat - PET, PVC, OPP, OPS o PLA - s'ajusta i se segella l'Sleeve en la mesura necessària de Lay Flati, finalment, es lliura al client o al manipulador en bobina, resma o encunyació.

Per adaptar-lo a l’envàs es fan servir forns d’aire calent o vapor, segons les possibilitats del manipulador.

A més dels Shrink Sleeves més comuns i coneguts, també fabriquem Sleeves del tipus Roll On Shrink On, que s'apliquen de manera semblant a una etiqueta envoltant a productes que requereixin molt poca retracció - del grau del 15% al 20% en percentatge -; i també els Stretch Sleeves, maneguins de PE forçats a obrir-se per adaptar-se a la forma de l’envàs al qual finalment s'acoblen a causa de l'"efecte memòria".

Imprimim en Offset d'alta qualitat, combinat amb cossos de flexografia i també amb Cold Stamping i encunyament magnètic en línia, en rotativa.

Oferim Converting amb acabat de Sleeves en tub, acabats especials de doble cos amb soldadura en paral·lel, doble cos creuat, tres cossos i encunyament amb la possibilitat de realitzar pretall.

Finalment, amb la voluntat d'oferir un servei integral al client, tenim la possibilitat de gestionar la manipulació, que consisteix en la col·locació i retracció en forns, amb la posada en caixes i paletització posterior.