WRAP-AROUND LABELS

Són etiquetes de paper i, sobretot, BOPP que representen la millor solució per a clients que requereixin alts volums d'etiquetatge en processos d'alta velocitat i a un cost reduït.

Es poden lliurar en bobina, Roll Fed Labels o pretallades Cut & Stack, segons el procés i la maquinària d'etiquetatge del client, o també amb segellament per cola en lloc del termosegellament, que és el procediment més comú en l'Embalatge Flexible.

Quant als materials, es fa servir BOPP transparent, blanc o metal·litzat amb densitats entre 0,91 i 0,98 g/cm3. També hi ha la possibilitat de treballar en blanc amb cavitats, amb una densitat al voltant de 0,72 g/cm3, aspecte que representa una efectivitat més gran quant a cost de material per la seva característica: tenir petites concentracions d'aire a l'interior del material.

Els gruixos dels materials oscil·len entre 35 i 40 micres per a les etiquetes entregades en bobina i 55 i 65 micres per a les etiquetes entregades en pretallat.